CHUNGCHI365

Dịch vụ ký ứng dụng tốt nhất. Bắt đầu chỉ từ 89.000 VNĐ

Silver
vnđ 49,000 /năm

cho 1 thiết bị

Or $4.00 USD/year paid via Paypal

LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐẶT HÀNG

Chứng chỉ bao gồm P12 Certificate & MobileProvision

Không hỗ trợ thiết bị Blacklist, bị Apple Ban, thiết bị Bypass

Chứng chỉ dành cho iPhone XR trở lên

Ký không giới hạn ứng dụng crack, hack, IPA

Chứng chỉ có thời hạn sử dụng 200-250 ngày

Bảo hành 90 Ngày nếu lỗi sẽ cấp chứng chỉ mới

Chứng chỉ cấp sau 72h

Mua ngay
Gold
vnđ 99,000 /năm

cho 1 thiết bị

Or $7.00 USD/year paid via Paypal

LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐẶT HÀNG

Chứng chỉ cấp sau 24h

Chứng chỉ bao gồm P12 Certificate & MobileProvision

Không hỗ trợ thiết bị Blacklist, bị Apple Ban

Chứng chỉ dành cho iPhone XS trở lên

Ký không giới hạn ứng dụng crack, hack, IPA

Chứng chỉ có thời hạn sử dụng 300-350 ngày

Bảo hành 200 ngày nếu lỗi sẽ cấp chứng chỉ mới

Miễn phí hỗ trợ

Không hỗ trợ máy Bypass

Nhân bản ứng dụng không giới hạn

Mua ngay
Normal
vnđ 89,000 /năm

cho 1 thiết bị

Or $6.00 USD/year paid via Paypal

LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐẶT HÀNG

Chứng chỉ cấp sau 72h

Chứng chỉ bao gồm P12 Certificate & MobileProvision

Không hỗ trợ thiết bị Blacklist, Bị Apple Ban, Thiết bị Bypass

Chứng chỉ dành cho iPhone XR trở lên

Ký không giới hạn ứng dụng crack, hack, IPA

Chứng chỉ có thời hạn sử dụng 300-350 ngày

Bảo hành 200 ngày nếu lỗi sẽ cấp chứng chỉ mới

Miễn phí hỗ trợ

Tương thích tất cả các thiết bị

Nhân bản ứng dụng không giới hạn

Mua ngay